КАМПАНИЯ

ЦЕНТЪР „ПРЕГРЪДКА ЗА ПОДКРЕПА“ гр.София банкова сметка BIC/SWIFT FINVBGSF BG17 FINV 9150 1200 1391 10 Поради големия интерес към каузите на Сдружение „Да прегърнем дете“ и събраните дарения, както и желанието на мнозина дарители и спонсори да се включат в бъдещи инициативи, Сдружението реши да открие Център „Прегръдка за подкрепа“ за подпомагане на самотни родители, […]

Read More »