ЕКИП

kat

 

Екатерина Христова

Родена в гр.София през 1974год.

Образователен ценз:

Предучилищна педагогика – бакалавър, СУ “Св. Климент Охридски”

Социални дейности – магистър, СУ “Св. Климент Охридски”

Допълнителни квалификации:

“Социална работа с деца и семейства”;

“Управление на социални услуги за деца и семейства”;

“Приемна грижа за деца в социална изолация в България”

“Злоупотреба с алкохол и наркотици: психологични и социални  последици в семеен аспект”

Професионална ангажираност:

Управител на Сдружение “Да прегърнем дете”;

Социален работник в СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД;

Консултант към Фондация “Искам бебе”;

Провеждане на практически обучения на студенти от  СУ “Св. Климент Охридски”;

Провеждане на практически обучения на студенти от Медицински колеж “Йорданка Филаретова”;

Участия в семинари на тема: “Превенция на ранното забременяване”.

Обучител в Академия за електронно образование и обучение “Елеа”

Частен прием;

E-Mail: hristova@dapregurnemdete.eu

телефон за контакти: 0897 994610

todorТодор Георгиев Гогов

Роден в гр. Велинград 1978 г.

Образователен ценз:

Завършва администрация и управление – Специалност Публична администрация в Румъния  през 2003г.

Магистратура – Финансов и стопански контрол в гр.Свищов.

По настоящем се занимава с вътрешен одит и контрол в частно дружество.

Женен с 2 деца.

Спонсор и съосновател на Сдружение “Да прегърнем дете”.

Голямата му любов към децата и вярата в доброто провокират пълната отдаденост във всяка кауза на Сдружението.

тел. за контакти: 0888 996997

didiДимитрина Проданова

Родена е  през 1973 год. в град Карлово.

Член е на Сдружението от 2011 год.

Магистър по клинична и консултативна психология, СУ „Свети Климент Охридски” и магистър по социална психология, СУ „Свети Климент Охридски”.
Професионална ангажираност:

  • Частен прием
  • Експерт /вещо лице/ към Софийски градски съд
  • Психолог към Първа частна детска консултативна клиника  http://www.1dkk.co

Кабинет за частен прием:

гр. София, кв. Лозенец, ул. “Любата” 23
Телефон за контакти: 0885 438 574

Сайт: www.detski.psiholog.com

E-Mail: dpsiholog@gmail.com

albenaАлбена Георгиева Петрова

Родена през 1968 в гр. Пирдоп.

Образователен ценз:

Завършила химия в ОТХБП ” Проф. д-р Асен Златаров” в 1987 г.

Работила  в Централна лаборатория на Фармация- Дупница /сега Актавис/

От 9 год. работи в Холандия и подкрепя различни благотворителни каузи, като една от тях е Сдружение “Да прегърнем дете”, чрез създаване на Фейсбук групата “Плетем за “Да прегърнем дете” на  25.03.2015г.

Във Фейсбук групата “Плетем за “Да прегърнем дете”  участват 877 жени, които благотворително плетат одеялца и бебешки дрешки от дарени прежди, които се предоставят на социален работник Екатерина Христова по превенция на изоставянето към СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД. Спонсорирането на групата е от дарители от Р България и цяла Европа.

тел. за контакти: 0031647407575

E-Mail: albenapetrova216@gmail.com

aniАнна Данаилова Чучумишева

Родена в град София през 1988 год.

Образователен ценз:

Завършила Финанси в “Колеж по икономика и администрация”, гр. Пловдив и Право в “Нов български университет”, гр. София.

Работила като застраховател и юридически сътрудник.

От 2015 год. подпомага дейността на Сдружението чрез юридическа и практическа помощ.

тел. за контакти: 0884572777

E-Mail: anna.ch@abv.bg