ЗА НАС

logo

ВЪЗНИКВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ “ДА ПРЕГЪРНЕМ ДЕТЕ”

Три поредни години социалният работник на СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД  Екатерина Христова, която работи по превенция на изоставянето, проследява броя и процесите при изоставените деца в „СБАЛАГ – Майчин дом“. Така се ражда идеята за създаването на Сдружение „Да прегърнем дете“. Статистиката сочи, че в рамките на тези три години броя на изоставените новородени се увеличил двойно – от 25 деца през 2004 година до 50 през 2007 година. От създаването си през 2007 година до настоящият момент, с помощта на направените дарения и контакти с частни лица и НПО от страната и чужбина, са подпомогнати над 40 деца и семейства, като някои от тях се подпомагат и проследяват в продължение на годините.

 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“ДА ПРЕГЪРНЕМ ДЕТЕ”

Основни цели на сдружението са:

  1. Намаляване на броя на изоставените деца и защита на децата в риск;
  2. Подобряване на условията на живот на децата настанени в специализирани институции и грижи за тяхната интеграция в обществото;
  3. Разширяване на общественото участие при решаване на проблемите на изоставените деца и на децата в риск;
  4. Подпомагане на дейността на специализираните държавни и общински органи за закрила на детето;
  5. Обучение и подкрепа на приемни семейства;
  6. Професионална подкрепа на осиновители в следосиновителния период;

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

  1. Ангажиране мнението на експерти – юристи, представители на други НПО, психолози, социални работници и други, работещи в сферата на „закрила на детето”, както и вниманието на компетентните органи от законодателната и изпълнителната власт.
  2. Участие със становища при обсъждане на законопроекти свързани със „закрила на детето”.
  3. Чрез дискусии ще се обясни подробно и на достъпен език действащото законодателство и възможностите за превенция на изоставянето, осиновяване, приемна грижа и закрила на детето от страна на гражданите.
  4. Чрез предавания, дискусии, статии в медиите и в интернет ще се стимулира гражданското общество да съдейства за закрила на детето.

5. Чрез участие в различни доходоносни, разрешени от законите на страната, инициативи за набиране на средства, осъществяване на дейност за натрупване на средства и имущество, които да се използват за осъществяване целите на сдружението, провеждане на информационна и друга дейност за популяризиране целите и дейността на сдружението у нас и в чужбина. Сдружението, провежда информационна дейност в страната и в чужбина. Сдружението сътрудничи в своята работа със сродни правителствени и неправителствени организации. Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната й дейност.

Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват за постигане на посочените в устава цели на сдружението.

Предметът на дейност на Сдружението е: Превенция на изоставянето на деца, подпомагане на изоставените деца и на децата в риск; подпомагане на дейността на специализираните държавни и общински органи за закрила на детето; обучения на приемни семейства; професионална подкрепа на осиновители в следосиновителния  период, сътрудничество с други правителствени и неправителствени организации за защита правата на детето.

В настоящия момент Сдружение “Да прегърнем дете”  участва като партньорска организация на Фондация „Искам бебе” в тяхния проект: Национална програма за социална и психологическа адаптация на семейства с репродуктивни проблеми. Осиновяването е една прекрасна алтернатива за семействата, които не могат да имат деца, дори по пътя на инвитро забременяването. Една от целите на сдружението е работата с кандидат- осиновители и осиновители, чрез предоставяне на професионална консултация и подкрепа.

Също така се набират средства, бебешки /детски/ дрешки, детски принадлежности и играчки в помощ на майки /семейства/ отказали се да оставят децата си за отглеждане в институция или за осиновяване.