КАМПАНИИ

ЦЕНТЪР “ДА ПРЕГЪРНЕМ ДЕТЕ”
МЯСТОТО, КЪДЕТО СЕ СРЕЩАТ НУЖДАТА И НАДЕЖДАТА
гр. София, ДКЦ – V (бивша Студентска поликлиника), ул. „Акад. Стефан Младенов” № 8, ет. 4, кабинет 102

тел. 0897994610; 0884572777
BIC/SWIFT FINVBGSFBG17 FINV 9150 1200 1391 10
Поради големия интерес към каузите на Сдружение “Да прегърнем дете” и събраните дарения, както и желанието на мнозина дарители и спонсори да се включат в бъдещи инициативи, Сдружението реши да открие Център “Да прегърнем дете” за подпомагане на самотни родители, първоначално чрез дарителски средства.

Цели:

  • Осигуряване на спокойствие на децата и семействата в нужда;
  • Подсигурявайки елементарните потребности във физически  и емоционален план помагаме на хората в нужда и на себе си индиректно;
  • Ние сме насочени към създаване на групи за взаимопомощ. Членове на нашето сдружение са хора, които са получили помощ и вече  помагат;
  • Виртуалният център, който работи от 10 год. обединява доброволци, деца и родители в нужда и помагащи. Центърът е посредник между помагащите и нуждаещите се, активно предоставяме информация за нашата дейност на нуждаещите се и търсим хора, които да ги подкрепят. Центърът е мястото, където се срещат нуждата и надеждата за по-добро настояще и бъдеще.

 

Нашите принципи са:

  • Публичност и прозрачност;
  • Уважаваме различията и индивидуалността на всеки случай;
  • Нашата помощ е насочена към изграждане на уменията за самопомощ;
  • Нуждаещите се са активна страна в подобряването на състоянието им;

 

Нашият подход:

Посещаваме семействата и заедно установяваме нужното, за да се справят с родителстването. Споразумяваме се с родителя за време, начин на помощ и стъпките, които ще извървим заедно. Осигуряваме му спокойствие и сигурност и привличаме партньори и помагащи.
Разпространяваме информация за конкретната нуждата, събираме на реална подкрепяща среда и привличаме хора и организации, които могат да помогнат. Осигуряваме нуждата на конкретното семейство и даваме възможност емоционално да бъде подкрепено от другите хора.
В процеса докато се създаде устойчивост за родителя в грижата за детето изграждаме връзки за взаимопомощ, гарантираме , че намаляваме възможността за възникване на други критични ситуации.
Продължаваме да поддържаме връзка със семейството и след преодоляване на кризисния момент и даваме възможност да се включи в групата за взаимопомощ и да предаде своя опит за справяне с кризисната ситуация.

Доказахме, че 10 години можем и се справяме в подкрепата за деца и родители. В последните 3 години виртуалният център е помогнал на около 80 семейства и над 100 деца с помощта на фейсбук групата „Плетем за „Да прегърнем дете“ /в която са включени над 800 жени/, отделни дарители и  доброволци.
Вече има реална потребност от обособяване на физически Център – място, в което да могат да се срещат  нуждата и надеждата за по-добро настояще и бъдеще.
Търсим подходящо и достъпно помещение, средства за поддръжка, материална и финансова подкрепа за родителите.